System
eos

Belka stropowa

System eos

Wyjątkiem jest strop TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m, w którym przyjęto schemat belki częściowo zamocowanej – właściwe warunki zamocowania uzyskuje się, gdy strop ten projektowany jest jako minimum dwuprzęsłowy, o stosunku rozpiętości przęseł sąsiednich nie mniejszym niż 0,7. Zgodnie z normą PN-B-03264:2002 we wszystkich rodzajach stropów gęstożebrowych należy stosować konstrukcyjne zbrojenie podporowe. Stropy o rozpiętości podanej w tablicy wymagają wykonania strzałki odwrotnej ugięcia (wygięcie w górę w stosunku do podpór stałych stropu) o wartości 15 mm. Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, podciągu) nie może być mniejsza niż 80 mm. W przypadku stropów dla budownictwa mieszkaniowego zaleca się stosowanie stropów o większej wysokości, bardziej sztywnych, szczególnie gdy nie będą wymagały wykonywania strzałki odwrotnej, gdyż przy takich stropach ewentualne występowanie uszkodzeń ścianek działowych i wypraw będzie mniejsze niż przy stropach wiotkich (niższych).

 

Belka stropowa

System eos

Zbrojenie belek kratownicowych i dodatkowe zbrojenie na ścinanie układane na budowie wyznaczono według PN-B-03264:2002, przy założeniu schematu belki wolnopodpartej.

Rodzaj stropu Długość belek „L” [m] Osiowy rozstaw belek [m]
TERIVA 4,0/1 2,00 – 7,20 *)  0,60
TERIVA 4,0/2 2,00 – 8,00
TERIVA 4,0/3 2,00 – 8,60
TERIVA 6,0 2,00 – 7,80  0,45
TERIVA 8,0 2,00 – 7,20
*) dla rozpiętości powyżej 6,00m strop projektowany jako ciągły (minimum dwuprzęsłowy), długości belek – moduł co 0,20m

Pozostałe elementy systemu eos

Nasi partnerzy