System
eos

Kształtka szalunkowa podciągu KSP

System eos

Wytyczne dla stosowania Kształtki Szalunkowej Podciągu

Zaprawa

Do opierania końców kształtki szalunkowej podciągu na ścianach powinna być stosowana zaprawa cementowa.

Beton

Do wykonywania podciągu z użyciem Kształtki Szalunkowej Podciągu należy stosować beton zwykły, spełniający wymagania norm PN-EN 206-1 i PN-B-06265, o właściwościach odpowiadających dokumentacji projektowej.

Dozbrojenie

Kształtka Szalunkowa Podciągu KSP ze zbrojeniem wykonanym zgodnie z dokumentacją projektową stanowi podciąg. O zbrojeniu podciągu decyduje projektant. Poprzez zastosowanie wypustek w wewnętrznej stronie kształtki element szalunkowy podciągu KSP pozwala na uzyskanie odpowiedniego otulenia betonem zbrojenia podciągu.

Układanie elementów nadprożowych

Kształtkę Szalunkową Podciągu należy układać na ścianach i słupach z zachowaniem głębokości oparcia (minimum 100mm). Końce elementów szalunkowych powinny być opierane na ścianie przy zastosowaniu zaprawy cementowej. Grubość warstwy zaprawy nie może być większa niż 2 cm. W czasie układania elementy szalunkowe powinny być wypoziomowane.

Podpory montażowe

Podpory montażowe Kształtki Szalunkowej Podciągu KSP, należy wykonać przed przystąpieniem do czynności układania stropu.

  • od 0,90 do 1,80 – 1 podpora montażowa
  • od 2,10 do 3,60 – 2 podpory montażowe
  • od 3,90 do 4,80 – 3 podpory montażowe
  • od 5,10 do 6,00 – 4 podpory montażowe

Kształtka szalunkowa podciągu KSP

System eos

Uzupełniający element murowy, przykrywający otwory w ścianach o długościach od 1,02m do 5,82m. Wymaga dozbrojenia zgodnie z dokumentacją techniczną obiektu budowlanego.

Pozostałe elementy systemu eos

Nasi partnerzy