System
eos

NADPROŻE KWADRATOWE NK-12

System eos

Wymiary szerokości otworów drzwiowych w świetle ościeżnicy wg aktualnych wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej stosowanych w budownictwie powszechnym i mieszkaniowym:

  • drzwi jednoskrzydłowe: 710, 810, 910, 1010, 1110 mm
  • drzwi dwuskrzydłowe: 1310 i 1510 mm
  • okna zespolone w budownictwie powszechnym: 610, 910, 1210, 1510, 1810, 2110, 2410 i 2710 mm
  • okna podawcze i naświetla: 610, 710, 810, 910, 1210, 1410, 1510, 1710, 2700, 3000, 3300, 3600 mm

Dla otworów o szerokości 610 i 710 mm w świetle ościeży nie projektuje się specjalnego nadproża ze względu na małą rozpiętość nadającą się do tradycyjnego przesklepienia. Przy dużych szerokościach otworów okiennych filary międzyokienne i nadproża wykonywane są w wylewanej konstrukcji żelbetowej lub z prefabrykatów żelbetowych specjalnie dla tego budownictwa projektowanych i wykonywanych. Oparcie projektowanych nadproży na podporach wynosi 140 mm, przy minimalnym oparciu dopuszczalnie wynoszącym 120 mm.
Nadproża NK-12 przeznaczone do wykonywania pojedynczych i zespolonych nadproży w ścianach i ścianach działowych objętych zakresem normy PN-EN 845-2 (w celu przenoszenia obciążeń nad otworami w ścianach murowanych)

 

NADPROŻE KWADRATOWE NK-12

System eos

Belki żelbetowe, prefabrykowane o przekroju kwadratowym o wymiarach 120 mm w wymiarach skoordynowanych modularnie wg NP/B-02352, NP/B-02355, służące do konstruowania nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

Pozostałe elementy systemu eos

Nasi partnerzy